Hur jag arbetar

3 olika sittningar à 30 min:

Sittning 1 – Andekontakt

Bevisföring och kontakt med döda anförvanter som finns på andra sidan, samt förmedla budskap. Andevärlden bestämmer om vem som kommer fram.

Sittning 2 – Medial vägledning
Jag läser av din aura och ser vad som sker i nuet, vad som har skett dåtiden och vad som kommer att ske i framtiden.

Sittning 3 – Andlig rådgivning
Intresserar du dig av det mediala och vill utveckla din mediala förmåga? Då kan jag ge dig vägledning i detta och hjälpa dig att ta nästa steg in i andevärlden.

Ibland använder jag mig av tarot- och orakelkort som hjälpmedel.

Reiki-healing cirka 45 min:
Healing med handpåläggning, där jag verkar som en kanal för den universella livskraften som sätter igång en självläkningsprocess.

Andlig healing cirka 45 min:
Auran är ett energifält som finns runt allt levande och här arbetar jag med din aura, utan direktkontakt med händerna. Jag verkar som en neutral kanal till andevärlden och tillsammans med din healingguide. Guiden bestämmer vilken typ av healing som ska kanaliseras.

Stödsamtal:
Stödsamtal i personlig utveckling, stresshantering och livsfrågor.

Kontakta mig för mer information.

E-post:
gunneljungestedt@hotmail.com